Home » رت باتلر by Donald McCaig
رت باتلر Donald McCaig

رت باتلر

Donald McCaig

Published 2013
ISBN :
Hardcover
778 pages
Enter the sum

 About the Book 

رمان رت باتلر رویای آن دسته از خوانندگانی را که کتاب برباد رفته، شاهکار تاریخ ادبیات آمریکا، همچون خاطره¬ای فراموش نشدنی در ذهنشان باقی مانده است، تکمیل می¬کند. در این اثر خواننده با زوایای مختلف نوجوانی و جوانی رت باتلر آشنا می¬شود و او را هنگامی می¬بیند که نوجوانی با روحیه¬ای آزاد و سرکش است و به رودخانه¬ها و باتلاق¬های لوکانتری عشق می¬ورزد. در ادامه با پدر سختگیر و مستبد وی آشنا می¬شود که تمایل درونی¬اش به تسلط بر دیگران منجر به وارد آمدن صدمات غیرقابل توصیفی به اعضای خانواده¬اش می¬شود.خواننده ی این اثر با رت عجین می¬شود و از منظر وی افرادی را می¬بیند که هر یک به نحوی در شکل¬گیری شخصیت این مرد سرکش سهیم بوده¬اند: بل واتلینگ، دختر مباشر پدرش، رزماری، خواهر مصمم و با اراده¬اش، تونیس بونی، رفیق سیاهپوستش که شاید هرگز کسی مانند وی رت را نشناخت، جک راوانل، مردی که نامش در داستان همواره یادآور دلشکستگی است، و سرانجام کیتی اسکارلت اوهارا، زنی لجوج، خودخواه و افسونگر که زندگی¬اش با زندگی رت باتلر در هم می¬آمیزد؛ زنی که بیش از آنچه اذعان کند به رت شبیه است و بیش از آنچه هر دوی آن¬ها بدانند دلباخته¬ی این مرد شده است ...