Home » Ayvac K ( Anakkale) Belde Ve K Yleri: Balabanl , Ayvac K, Pa AK Y, Ayvac K, Nusratl , Ayvac K, Behram, Ayvac K, Bademli, Ayvac K, Kuruoba by Books LLC
Ayvac K ( Anakkale) Belde Ve K Yleri: Balabanl , Ayvac K, Pa AK Y, Ayvac K, Nusratl , Ayvac K, Behram, Ayvac K, Bademli, Ayvac K, Kuruoba Books LLC

Ayvac K ( Anakkale) Belde Ve K Yleri: Balabanl , Ayvac K, Pa AK Y, Ayvac K, Nusratl , Ayvac K, Behram, Ayvac K, Bademli, Ayvac K, Kuruoba

Books LLC

Published August 8th 2011
ISBN : 9781232920731
Paperback
30 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 29. B l mler: Balabanl, Ayvac k, Pa ak y, Ayvac k, Nusratl, Ayvac k, Behram, Ayvac k, Bademli, Ayvac k, Kuruoba, Ayvac k, Bekta, Ayvac k, Adatepe, Ayvac k, apk y, Ayvac k, Kayalar, Ayvac k, Kocak y, Ayvac k, Koruba, AyvacMoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 29. B l mler: Balabanl, Ayvac k, Pa ak y, Ayvac k, Nusratl, Ayvac k, Behram, Ayvac k, Bademli, Ayvac k, Kuruoba, Ayvac k, Bekta, Ayvac k, Adatepe, Ayvac k, apk y, Ayvac k, Kayalar, Ayvac k, Kocak y, Ayvac k, Koruba, Ayvac k, Ar kl, Ayvac k, Ye ilyurt, Ayvac k, Babadere, Ayvac k, Bah edere, Ayvac k, K khusun, Ayvac k, Kulfal, Ayvac k, Babakale, Ayvac k, Yeni am, Ayvac k, alt, Ayvac k, K sedere, Ayvac k, Ahmet e, Ayvac k, K kkuyu, Ayvac k, K k etmi, Ayvac k, S leymank y, Ayvac k, Nald ken, Ayvac k, K z lke ili, Ayvac k, Tuzta, Ayvac k, Kozlu, Ayvac k, B y khusun, Ayvac k, Tuzla, Ayvac k, Koyunevi, Ayvac k, K sac k, Ayvac k, Ta bo az, Ayvac k, narp nar, Ayvac k, Tarta k, Ayvac k, Ke ikaya, Ayvac k, Tabaklar, Ayvac k, Sazl, Ayvac k, Sapanca, Ayvac k, Ta a l, Ayvac k, K rca, Ayvac k, Erecek, Ayvac k, lyasfak, Ayvac k, Uzunalan, Ayvac k, Budaklar, Ayvac k, Tam, Ayvac k, Cemaller, Ayvac k, Kestanelik, Ayvac k, amk y, Ayvac k, Ahmetler, Ayvac k, Yukar k y, Ayvac k, Ak in, Ayvac k, Bilaller, Ayvac k, Baharlar, Ayvac k, S tl, Ayvac k, akmaklar, Ayvac k, P nardere, Ayvac k, H seyinfak, Ayvac k, G zelk y, Ayvac k, Demirci, Ayvac k, Dibekli, Ayvac k. Al nt: Balabanl, anakkale ilinin Ayvac k il esine ba l bir k yd r. Balaban, 15. y zy lda Halep b lgesinde ya ayan K pekli Av ar n n obalar ndand r. Osmanl lar zaman nda iskan politikas sonucu Mara ve evresi, Bat Anadolunun muhtelif yerleri, Belih Nehri ve Rakka lleri ile S vas ve Karaman eyaletlerine iskan oldular. lerleyen y llarda bulunduklar yerden g e ba layan Balaban Av arlar n n (Balkanlardan Do u Anadoluya kadar) Anadolunun e itli yerlerine yerle tikleri biliniyor. Nitekim g n m zde Ayd n n Seferihisar ve Do anbey y relerinde ya ayan Balabanl lar ile Tuncelide varl n s rd ren Balabanl lar, bunlar n ahfad d r. K y, ad n muhtemelen Balaban Av arlar ndan alm t r. K y ad n, iri yap l anlam na gelen balaban nsandan m yoksa balaban b cekle...